استادان و پژوهشگران گرامی؛

انتشارات دانشگاه پارس آمادگی دارد تا آثار استادان گرانقد رو پژوهشگران عزیز را در رشته های هنر، معماری، مهندسی و علوم انسانی به زیور طبع بیاراید. برای این منظور باید یک نسخه از اثر را  به همراه بیوگرافی کامل نویسنده/ مترجم به نشانی : تهران- خ کارگر شمالی- خ دوم(انتصاریه)- پ 18 ارسال کنند.در مورد کتاب های ترجمه ای، پرینت کتاب اصلی لازم است.همچنین میتوانید فایل کتاب ها را برای ارزیابی به رایانامه انتشارات ارسال کنید به نشانی: press@pu.ac.ir

نوشتارها پس از ارزیابی داوران و کارشناسان نشر در زمینه های علمی، بازاریابی و مالی در شورای انتشارات برای اظهار نظر نهایی مطرح و در مورد پذیرش یا عدم پذیرش کتاب تصمیم گیری می شود.

هزینه های  ارزیابی بر عهده نویسندگان است.

پس از پذیرش برای نحوه همکاری با نویسندگان پیمان نامه همکاری امضاء می شود.

نشانی ما در فضای مجازی:

                                                                              parsuniversitypress@