نحوه ارسال اثر

 

نحوه ارسال اثر به مرکز انتشارات

 

- با عنایت به اینکه در حال حاضر انتشار اثر با مشارکت مالی نویسندگان انجام می‌شود، ارسال هر نوع اثری تنها با تقاضای نویسنده به همراه بارگذاری فایل کامل اثر در این سامانه انجام می‌شود. شایان‌ذکر است تمام فرایندهای تدوین اثر در این سامانه انجام می‌شود.

 

- در هنگام ثبت و ارسال اثر در سامانه هزینه‌های اولیه ( داوری، نمونه خوانی، صفحه چینی، طراحی جلد و ... ) به پدیدآورندگان  اعلام میگردد  که میبایست به حساب انتشارات واریز گردد و در صورت انصراف ایشان از ادامه تدوین اثر و یا عدم پذیرش اثر توسط داور و ویراستار علمی، هزینه مزبور به پدیدآورندگان عودت نخواهد شد.

 - تاکید میگردد متن و طرح جلد کتاب باید مطابق نمونه آماده شده انتشارات در نرم افزار ایندیزاین باشد.          دانلود نمونه وزیری

نحوه انجام خدمات علمی اثر

 

- ارزیابی علمی آثار ثبت‌ شده در سامانه انتشارات، توسط داوران و ویراستاران علمی پیشنهادی گروه های تخصصی انجام می‌شود.

 

- به‌ منظور حفظ کیفیت محتوایی آثار منتشره دانشگاه، فرایند داوری برای همه آثار و فرایند ویراستاری علمی برای آثار درسی (در صورت اعلام متقاضی که اثر بر اساس سر فصل درسی تدوین می‌شود) انجام و حق الزحمه داور و ویراستار علمی، توسط دانشگاه  پرداخت می‌شود.

 

- چنانچه اثر توسط داور یا ویراستار علمی مورد تأیید علمی قرار نگیرد، با درخواست نویسنده و موافقت انتشارات، اثر مجدداً داوری و ویراستاری علمی می‌شود. بدین منظور با عنایت به مصوبه هیئت‌رئیسه هزینه‌های داوری و ویراستاری مجدد، توسط نویسندگان پرداخت می‌شود.

 

نحوه انجام خدمات فنی نشر و چاپ اثر

 

- بعد از تأیید اثر توسط داور و ویراستار علمی، انجام خدمات فنی نشر و تأمین هزینه‌های آن (شامل ویرایش ادبی، ویرایش فنی، نمونه‌خوانی، صفحه‌آرایی و طراحی جلد) بر عهده پدیدآورندگان است. بدیهی است انتشارات کمال همکاری را با نویسندگان برای انجام این خدمات خواهد داشت.

 

- هزینه‌ چاپ حداقل 50 نسخه از چاپ اول اثر (در چاپ اول 5 نسخه متعلق به نویسندگان و 30 نسخه متعلق به دانشگاه برای ارائه به مراجع ذی‌ربط) توسط پدیدآورندگان تأمین و به‌حساب دانشگاه پرداخت می‌شود. بدیهی است چاپ نسخه‌های بیشتر با نظر نویسندگان انجام خواهد شد.

 

نحوه پرداخت حق‌التألیف به پدیدآورندگان

- عقد قرارداد و پرداخت حق‌الزحمه پدیدآورندگان بر اساس آخرین مصوبات هیئت ‌امنا و هیئت ‌رئیسه دانشگاه انجام می‌شود.

 

هزینه‌های انتشار اثر برای نویسندگان

با عنایت به ضوابط و مقررات دانشگاه پارس و نوسانات قیمت کاغذ برای هر کتاب بررسی و اعلام میگردد.