تعداد عنوان ها: 12
استاندارد مدیریت پورتفولیو
آقای عبدالرحیم کلانتری؛ آقای سید برهان قدسی؛ آقای علی باقرپور
395,000
پایداری در مدیریت پروژه
خانم کتایون تقی زاده؛ خانم سمیرا محمود کلایه
590,000
فرم های مدیریت پروژه
آقای عبدالرحیم کلانتری؛ آقای سید برهان قدسی؛ آقای علی باقر پور
811,000
مدیریت پروژه اخلاق
دکتر محمود گلابچی؛ آقای مجتبی امیری
500,000
مدیریت پروژه : اصول اثبات شده در مدیریت پروژه چابک در موفقیت مدیران و کسب و کار
آقای توماس کین؛ آقای سید جلال خالقی؛ آقای محمود رجایی
مدیریت پروژه چابک با رویکرد پروژه های فناوری اطلاعات
دکتر محمود گلابچی؛ آقای علی رضا قادری آرام
980,000
مدیریت پروژه ساخت و ساز
آقای سید جلال خالقی؛ آقای محمود رجایی
750,000
مدیریت پروژه یک راهنما برای مدیران پروژه تازه کار
ویشال چاوان؛ آقای سید جلال خالقی؛ آقای محمود رجایی
150,000
مدریت دارایی تاسیسات صنعتی و خدماتی
آقای علیرضا اصل عربی سردرودی
625,000
نقش هوش مصنوعی در بهبود عملکرد دفتر مدیریت پروژه
آقای فرهنگ شعفی؛ آقای نوید مشکانی فراهانی
850,000